Güneş Rüzgarı ve Etkileri

Güneş rüzgarı, Güneş’te gerçekleşen par­çacık akışı. Temei olarak protonlardan ve elektronlardan, az sayıda da ağır elementle­rin çekirdeklerinden oluşan parçacıklar, güneş tacındaki ya da Güneş’in dış bölgele­rindeki yüksek sıcaklığın etkisiyle hızlana­rak Güneş’in kütleçekimi alanından kurtu­lurlar.

Yer magnetosferi ile kuyrukluyıldız­ların kuyruklarının, Güneş’in tersi yönünde uzamasının nedeni de Güneş rüzgârıdır. Bir gök birimi (Güneş ile Yer arasındaki ortala­ma uzaklık ya da yaklaşık l,5xl08 km) uzaklıkta ve Güneş’in görece sakin olduğu bir dönemde, Güneş rüzgârı, saniyede 350- 700 km arasında değişen hızlarda ve her santimetre küpte 10 proton bulunacak biçimde Güneş’ten dışarı doğru akar. Bu durum, santimetre kare başına saniyede 10s-105 iyonluk bir pozitif iyon akışı oluştu­rur ve her iyon en azından 15 elektronvoltluk bir enerji taşır. Güneş parlamaları sırasında, proton hızı, akı, plazma sıcaklığı ve bunlarla bağlantılı çalkantılar önemli ölçüde artar.

Güneş rüzgârı Yer’in magnetik alanıyla karşılaştığında, doğası tam olarak anlaşıla­mayan bir şok dalgası oluşur. Güneş rüz­gârının Yer ya da başka bir gezegenle etkileşmeye girmeyen bölümü ise yaklaşık 20 gök birimi uzunluğunda yol kateder ve sonunda burada soğuyarak uzaya dağılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir