Güneş Sabiti Nasıl Hesaplanır

Güneş sabiti, bir gök birimi (Yer ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık) uzaklıkta ve Güneş ışınlarına dik bir kuramsal yüzeyin birim alanının birim zamanda Güneş’ten aldığı ışınım enerjisidir.

Yeryüzünde yapılan ölçümlerde, atmosferin etkisi ile Güneş’in mevsimlik uzaklık değişimleri göz önüne alınarak gerekli düzeltmeler yapılır. Sabitin değeri, yaklaşık olarak santimetre kare başına dakikada 2 kalori ya da m2 başına 1,8 beygirgücüdür. Bu değerler, Güneş’teki etkinliklere bağlı olarak bir miktar değişe­bilir. Güneş sabitinde ortaya çıkabilecek ciddi bir değişiklik, yeryüzündeki yaşam üzerinde son derece önemli etkilerde bulu­nabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir