Hak Nedir Kısaca Tanımı

Hak, Kuran’da geçen kavramlardan biri. En genel anlamıyla varlığı, varlığın zorunlu­luğunu, gerçekliğini ve sürekliliğini dile getirir.

Hak Nedir Kısaca Tanımı hakkında detaylı bilgi verelim. Tanrı’yı belirten bu anlamıyla el- Hak, Allah’ın adlarından biridir. Bir şeyi nasıl gerekiyorsa öyle yapmayı, hikmet ve uygun­luğu, söz ve eylemin zaman, koşul ve ölçü bakımından gerektiği gibi olmasını belirtir. Kuran’da hak sözcüğü gerçek, gerçeklik ve gerçekleşmesi gereken anlamlarında da kul­lanılır. Örneğin “İşte hak Rabbiniz…” (Yu­nus: 32) ile gerçek Tanrı’nın tekliği dile getirilmiştir. Müşriklere yönelik “Koştuğu­nuz ortaklardan hakka iletecek var mıdır?” (Yunus: 35) sözlerinde de hak, gerçekleşmesi gereken doğru davranış ve inanç biçimi anlamım taşımaktadır. Doğru davra­nış ve inanç biçimini insanlara gösteren Kuran olduğu için, “Kendilerine hak geldiği zaman…” (Zuhruf: 30) ve “Onlar size gelen hakkı inkâr ettikleri halde…” (Mümte- hine: 1) örneklerinde olduğu gibi hak sözcü­ğü Kuran yerine de kullanılır. Hak, bir şeyin lehine yapılması zorunlu olan şey anlamı da taşır. Bu anlamda daha çok “hukuk” biçimindeki çoğulu kullanılır ve hem Tanrı’nın, hem de insanların haklarını dile getirir. Tanrı’nın hakları (hukuku’l-lah) en geniş anlamıyla ona boyun eğilerek kulluk edilmesidir, insanların haklan (hukuku’l-ibad) ise bütün temel insan hakları ile insanlar arası ilişkilerden doğan haklan belirtir. Tanrı anlamındaki el-Hak sözcüğü­nün çoğulu yoktur. Öbür anlamlarıyla bağ­lantılı olarak “hakaik” biçimindeki çoğulu kullanılır. Bütün anlamlarında hak sözcüğü­nün karşıtı batıl sözcüğüdür; bu sözcük yokluk, yanlışlık, temelsizlik, geçersizlik ve boşluk anlamlarını dile getirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir