Hakan İsminin Anlamı Nedir?

Hakan, eskiden Türklerde ve Moğollarda hükümdarlık unvanı. Han(*) sözcüğünün “hkan” biçiminden ya da Çince hohang (krallar kralı) unvanından Türkçeleştiği sa­nılır. Hakan İsminin Anlamı Nedir? Detaylı anlatalım.

Orta Asya uluslarını bir konfederasyon altında toplayan Hun, Göktürk ve Moğol devletlerinde büyük hana kağan, kağan ya da kaan, daha yaygın olarak da hakan denirdi. Türk töresine göre hakan kutsaldı ve Gök Tanrı’nın önünde tahta otururdu; bu nedenle yan tanrısal, dokunulmaz bir varlıktı. Yüzüne bakılmaz, katında en yük­sek saygı gösterilirdi. Bu nedenle, hakan sözcüğünün Tanrı anlamındaki “ogan”dan türediği de öne sürülmüştür. Hakanın za­man zaman göklere çıktığı, Gök Tann’yla konuştuğu, ondan aldiğı buyrukları “yarlığ” olarak kavmine duyurduğu kabul edilirdi.

II. Mehmed’den (Fatih) sonra Osmanlı hükümdarları da hakan unvanını benimsedi­ler. Bu unvana, yazışmalarda ve hükümdar adına çıkarılan paralarda rastlanır. Devletle ya da hükümdarlıkla ilgili kurumlardan bazılarına da hakan sözcüğünü içeren adlar (örn. Defter-i Hakani) verilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir